Authors

Showing 1-20 of 349 items.
#SurnameNameMiddlenameEmail
 
1 AitchanovB.Kh.(not set)
2AkhazhanovS.B. (not set)
3BoranbayevS.N.(not set)
4KassenovaM.N. (not set)
5 TurmaganbetovaM.K.(not set)
6ShingissovD.S.(not set)
7 MuratzhanovaN.T.(not set)
8 SuzevN.A(not set)
9 ZhakupovA.N.(not set)
10 UtepovYe.B.(not set)
11 RootYe.N.(not set)
12OrazbayevB.B.(not set)
13(not set)
14SansyzbaiL.Zh. (not set)
15Ling H.I. (not set)
16 Ospanov S.S.(not set)
17 ShoybekovB.Zh.(not set)
18 KaraG.S.(not set)
19 BerikbolD.B.(not set)
20Kokayev U. Sh.(not set)