Authors

Showing 1-20 of 638 items.
#SurnameNameMiddlenameEmail
 
1 AitchanovB.Kh.(not set)
2AkhazhanovS.B. (not set)
3BoranbayevS.N.(not set)
4KassenovaM.N. (not set)
5 TurmaganbetovaM.K.(not set)
6ShingissovD.S.(not set)
7 MuratzhanovaN.T.(not set)
8 SuzevN.A(not set)
9 ZhakupovA.N.(not set)
10 UtepovYe.B.(not set)
11 RootYe.N.(not set)
12OrazbayevB.B.(not set)
13(not set)
14SansyzbaiL.Zh. (not set)
15Ling H.I. (not set)
16 Ospanov S.S.(not set)
17 ShoybekovB.Zh.(not set)
18 KaraG.S.(not set)
19 BerikbolD.B.(not set)
20Kokayev U. Sh.(not set)