Authors

Showing 1-19 of 19 items.
#SurnameNameMiddlenameEmail
 
1ObuhovaO.N. obuchova_o@mail.ru
2OkassovaAssemassemkanievna@mail.ru
3OmarBekzhigitAbdisattarulib.omar@gharysh.kz
4OmaraliyevaAigulMakhmutovnaaigul-omar@mail.ru
5Omarkhanova D.Zh. (not set)
6OmarovRustemTukenovichromarov@gmail.com
7OmarovAbdullaomarov_01@bk.ru
8OmirbekovaZhanarzhanomir@gmail.com
9OnoTakashitono@hgu.jp
10Oralbekova Zh.O(not set)
11OrazbayevB.B.(not set)
12OrazbayevB.B.batyr_o@mail.ru
13OrazbayevaDinaraAbdoldaevnadinara_o.a@mail.ru
14Orazbayeva K.N.kulman_o@mail.ru
15OrynbassarRaigulOrynbassarovnaorynbasar.raigul@gmail.com
16OrynbassarRaigulOrynbassarovnaraihan_06_79@mail.ru
17OrynbekovDumanduman_r@mail.ru
18OspanovaN.M.nargizaospanova@gmail.com
19OzganbayevaB.E. bayan03091986@mail.ru