Authors

Showing 1-20 of 925 items.
#SurnameNameMiddlenameEmail
 
1 AitchanovB.Kh.(not set)
2AkhazhanovS.B. (not set)
3BoranbayevS.N.(not set)
4KassenovaM.N. (not set)
5 TurmaganbetovaM.K.(not set)
6ShingissovD.S.(not set)
7 MuratzhanovaN.T.(not set)
8 SuzevN.A(not set)
9 ZhakupovA.N.(not set)
10 UtepovYe.B.(not set)
11 RootYe.N.(not set)
12OrazbayevB.B.(not set)
13(not set)
14SansyzbaiL.Zh. (not set)
15Ling H.I. (not set)
16 Ospanov S.S.(not set)
17 ShoybekovB.Zh.(not set)
18 KaraG.S.(not set)
19 BerikbolD.B.(not set)
20Kokayev U. Sh.(not set)