Authors

Showing 1-20 of 955 items.
#SurnameNameMiddlenameEmail
 
1 AitchanovB.Kh.(not set)
2AkhazhanovS.B. (not set)
3BoranbayevS.N.(not set)
4KassenovaM.N. (not set)
5 TurmaganbetovaM.K.(not set)
6ShingissovD.S.(not set)
7 MuratzhanovaN.T.(not set)
8 SuzevN.A(not set)
9 ZhakupovA.N.(not set)
10 UtepovYe.B.(not set)
11 RootYe.N.(not set)
12OrazbayevB.B.(not set)
13(not set)
14SansyzbaiL.Zh. (not set)
15Ling H.I. (not set)
16 Ospanov S.S.(not set)
17 ShoybekovB.Zh.(not set)
18 KaraG.S.(not set)
19 BerikbolD.B.(not set)
20Kokayev U. Sh.(not set)