Authors

Showing 1-20 of 772 items.
#SurnameNameMiddlenameEmail
 
1 AitchanovB.Kh.(not set)
2AkhazhanovS.B. (not set)
3BoranbayevS.N.(not set)
4KassenovaM.N. (not set)
5 TurmaganbetovaM.K.(not set)
6ShingissovD.S.(not set)
7 MuratzhanovaN.T.(not set)
8 SuzevN.A(not set)
9 ZhakupovA.N.(not set)
10 UtepovYe.B.(not set)
11 RootYe.N.(not set)
12OrazbayevB.B.(not set)
13(not set)
14SansyzbaiL.Zh. (not set)
15Ling H.I. (not set)
16 Ospanov S.S.(not set)
17 ShoybekovB.Zh.(not set)
18 KaraG.S.(not set)
19 BerikbolD.B.(not set)
20Kokayev U. Sh.(not set)